Těžní stroje

Těžní stroje jsou speciální technologická zařízení, které pomocí dopravních nádob vytahují břemeno v podobě skipu, klece nebo skipo-klece z podzemí na povrch. Těžní stroje jsou určeny pro vertikální a úklonné jámy, mohou však být použity i jako pomocné kopací (hloubící) těžní stroje. Tyto pomocné těžní stroje mohou být v případě potřeby (při zapracování do projektu) použity i jako regulérní těžní stroje.

Tým zkušených odborníků INCO engineering s.r.o. navrhuje vlastní koncepční řešení a tato řešení jsou navrhována přímo na míru pro každého zákazníka individuálně.

Určení typu těžního stroje pro danou aplikaci se stanovuje na základě specifik dolu, charakteru těžby a dopravovaného materiálu.

Katalog ke stažení